Search...
KONTAKTIRAJTE NAS

O nas

Salvus MED d.o.o. je mlado in sodobno podjetje, ustanovljeno leta 2011 kot hčerinsko podjetje matične družbe Salvus d.o.o., ki je bila ustanovljena leta 2002 v Republiki Hrvaški in kontinuirano širi svoje poslovanje v regiji. Sedež Salvus MED d.o.o je v Ljubljani, njegovo poslovanje pa temelji na informiranju zdravstvenih delavcev o lastnem portfelju medicinskih izdelkov in prehranskih dopolnil, kot tudi na strateškem razvoju in izgradnji uspešnih, renomiranih in inovativnih blagovnih znamk.

Podjetje Salvus MED d.o.o. je dolgoletni ponosni partner lekarn, bolnišnic in preostalih zdravstvenih ustanov z namenom izboljševanja kakovosti življenja bolnikov.    

Ena od ključnih dejavnosti podjetja je celovita ponudba prodajnih in trženjskih strategij, naša rast in razvoj pa sta rezultat poslovne usmerjenosti v zadovoljstvo naših uporabnikov, poslovnih partnerjev in zaposlenih.

Smo visokoučinkovito in organizirano podjetje ter kakovosten in zanesljiv partner svojim kupcem in dobaviteljem. Pri izvajanju zastavljenih ciljev nas vodita strast in navdušenje, naš uspeh pa temelji na visokih standardih kakovosti, ki so vidni v našem načinu upravljanja človeških virov ter učinkoviti organizacijski strukturi. 

Naša poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Smo družbeno odgovorno podjetje, ki skrbi za uporabnike z dostopnostjo vrhunskih izdelkov in storitev. Smo zanesljiv partner in zaželen delodajalec, ki je osredotočen na ustvarjanje dodatne vrednosti družbi.

 

VIZIJA

Naša vizija je biti vodilna družba v regiji, osredotočena na odličnost v segmentu izboljšanja zdravja.

Naše vrednote

Naše vrednote so v skladu z našo vizijo in poslanstvom ter jasno določajo strateški okvir v vsakem segmentu našega poslovanja.

ODLIČNOST

Težimo k odličnosti v vsakem segmentu našega poslovanja. Smo proaktivni, inovativni in strokovni ter kontinuirano nadgrajujemo naša znanja in veščine.

ODGOVORNOST

Naša odgovornost izhaja od nas samih in se odraža v načinu dela in odnosu do sodelavcev, uporabnikov, partnerjev in skupnosti. Smo vestni, natančni in vedno pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje postopke in obveznosti.

TIMSKI DUH

Naše cilje dosegamo s skupnimi napori in prizadevanji. Ključ našega uspeha leži v medsebojni podpori, odprti komunikaciji, vzajemnem zaupanju in predanosti skupnim ciljem. 

SPOŠTOVANJE

S spoštovanjem in razumevanjem pristopamo do vsakega posameznika in organizacije, upoštevamo različnosti in drugačna mnenja, znamo prisluhniti in smo odprti za predloge in sugestije.

DOSLEDNOST

Vztrajno negujemo naše vrednote, spoštujemo dogovore in izpolnjujemo dane obljube. Na ta način uresničujemo najvišje dosežke pri delu in zadovoljujemo potrebe in pričakovanja naših uporabnikov, partnerjev in zaposlenih.

Poslovni cilji podjetja

Naš cilj je na eni strani zadovoljstvo farmacevtov in zdravnikov, na drugi strani pa zadovoljstvo končnih uporabnikov. To dosegamo z izdelki najvišjih standardov varnosti in kakovosti, ki so na voljo izključno v lekarnah in specializiranih prodajalnah z zdravili in medicinskimi pripomočki, s čimer uporabnikom zagotavljamo priporočila in nasvete strokovnega osebja.  

Družbeno odgovorno poslovanje

Temeljni vrednoti poslovanja našega podjetja sta kakovost in varovanje okolja. Sistemsko skrbimo za naš odnos do okolja z učinkovitim preprečevanjem morebitnih onesnaženj, s spoštovanjem mednarodnih norm in upoštevanjem zakonov, z učinkovitim ravnanjem z odpadki in s spoznavanjem vseh udeležencev v procesih potrebe po stalni skrbi za okolje.  V našem poslovanju odločitev ne sprejemamo samo na podlagi finančnih dejavnikov, ampak le-te temeljijo tudi na ocenah morebitnih družbenih in ekoloških posledic.

Z namenom izboljšanja kakovosti življenja prevzemamo proaktivno vlogo v družbi, v kateri delujemo. Smo pobudnik številnih družbenih aktivnosti ter s sponzorstvom in donacijami podpiramo delo številnih izobraževalnih in kulturnih ustanov, različnih športnih klubov in posameznikov.

Upravljanje odnosov s kupci

Usmerjenost h kupcu

Ključ našega uspeha je razumevanje želja in potreb naših kupcev in uporabnikov, zato je ena temeljnih strateških usmeritev družbe upravljanje odnosov s kupci in kakovost naših storitev.  Prizadevamo si biti zaupanja vredni in kakovostni povezovalni člen med dobavitelji in kupci, zato do vsakega kupca pristopamo individualno ter se z razumevanjem njegovih potreb trudimo preseči pričakovanja.  Želimo izpostaviti našo kakovost ter tako postati njegova prva izbira.

Naša prodajna ekipa ima vsakodnevne stike s kupci, jih informira in zna prisluhniti njihovim željam in mnenjem. Z organiziranjem številnih strokovnih izobraževanj farmacevtom in zdravstvenim delavcem posredujemo novosti iz stroke in tako promoviramo farmacevtsko in medicinsko znanost.

Kodeks vedenja

S poslovnimi partnerji gradimo zaupanje in z njimi delimo naše vrednote in cilje, enako etično načelo pa uveljavljamo tudi znotraj podjetja. Naši standardi vedenja za zaposlene pripomorejo pri ohranjanju dobrih odnosov in pri medsebojnem razumevanju ter doseganju ciljev podjetja.

Človeški viri

Znamo prepoznati in cenimo pomembnost ljudi, saj so naši zaposleni temelj uspeha celotnega podjetja. Našo dinamično ekipo odlikujejo raznolike in bogate strokovne izkušnje, delovna vnema, odličnost, kreativnost, prilagodljivost in odgovornost samostojnega delovanja v timskem duhu in ob spoštovanju sodelavcev. Zaradi vlaganja v zaposlene in omogočanja stalnega pridobivanja znanja, potrebnega za kakovostno opravljanje dela, so zaposleni bolj zadovoljni, bolj motivirani, samo podjetje pa je zaradi tega uspešnejše in bolj konkurenčno v današnjem konkurenčnem in tekmovalnem poslovnem okolju.  

 

Iskreno verjamemo, da so človeški viri eden od ključnih dejavnikov uspeha in napredka, saj lahko samo pravilno izbrani, motivirani in zadovoljni zaposleni prispevajo k dolgoročni dobrobiti podjetja.

Upravljanje poslovnih procesov

Salvus MED d. o. o. je po vzoru svetovnih družb usmerjen v skladen in postopen razvoj. Nenehno vlagamo v optimizacijo in upravljanje kakovosti vseh naših poslovnih procesov, s čimer zagotavljamo  vrhunsko kakovost naših izdelkov in storitev.

 

STANDARDI KAKOVOSTI

Kot globalno usmerjeno podjetje upravljamo sistem kakovosti v skladu z nacionalnimi zahtevami in predpisi trga, na katerem smo prisotni. Koncept kakovosti ne pomeni le certifikatov, dovoljenj in rešitev, ki dokazujejo skladnost z zahtevami, normami in ustreznimi predpisi, ki urejajo promet in distribucijo posameznih kategorij izdelkov, temveč vključuje integracijo sistema kakovosti na vseh ravneh poslovanja in nenehno izboljševanje vseh ključnih procesov.

Domača stran