Search...
KONTAKTIRAJTE NAS

O nama

Salvus d.o.o. moderna je regionalna kompanija osnovana 2002. godine u Hrvatskoj, a svoje poslovanje temelji na veleprodaji lijekova, medicinskih proizvoda, dodataka prehrani i kozmetike te strateškom razvoju i izgradnji uspješnih, renomiranih i inovativnih brendova.

Posljednjih godina intenzivno širimo svoje poslovanje na područje regije – Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Kosova i Albanije. Godine 2009. osnovana je tvrtka Salvus BH d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu te Salvus International d.o.o. sa sjedištem u Beogradu. Godine 2011. osnovan je i Salvus MED d.o.o. sa sjedištem u Sloveniji, a 2017. pridružuju im se Salvus KS L.L.C. sa sjedištem u Prištini te Salvus AL Shpk sa sjedištem u Tirani.

U šest regionalnih ureda trenutačno zapošljavamo više od 100 zaposlenika.

Tvrtka Salvus d.o.o. ponosni je dugogodišnji partner ljekarnama, bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, s krajnjim ciljem unaprjeđenja kvalitete života pacijenata.    

Jedna je od ključnih djelatnosti tvrtke osmišljavanje te provođenje marketinških i prodajnih strategija. Naša međunarodna poslovna suradnja usmjerena je na zastupanje brojnih renomiranih farmaceutskih kompanija te strateški razvoj njihovih brendova na regionalnom tržištu. Trenutačno poslujemo s više od trideset dobavljača te distribuiramo nekoliko stotina različitih proizvoda najviših standarda sigurnosti i kvalitete.

Osim veleprodaje u svojem sustavu imamo i maloprodajnu mrežu u sedam gradova diljem Hrvatske.

Naš rast i razvoj rezultat su poslovne usmjerenosti na zadovoljstvo naših korisnika, poslovnih partnera i zaposlenika.

Visoko smo učinkovita i organizirana tvrtka te kvalitetan i pouzdan partner svojim kupcima i dobavljačima. Vode nas strast i entuzijazam u provođenju zacrtanih ciljeva, a svoj uspjeh temeljimo na visokim standardima kvalitete koji se ogledaju i u našem načinu upravljanja ljudskim potencijalima te učinkovitoj organizacijskoj strukturi.

Naša misija i vizija

MISIJA

Društveno smo odgovorna kompanija i brinemo se o korisnicima kroz dostupnost vrhunskih proizvoda i usluga. Pouzdan smo partner i poželjan poslodavac orijentiran na stvaranje dodatne vrijednosti društvu.

 

VIZIJA

Naša je vizija biti vodeća kompanija u regiji orijentirana na izvrsnost u segmentu unaprjeđenja zdravlja.

Vrijednosti kompanije

Vrijednosti koje njegujemo u skladu su s našom vizijom i misijom te jasno definiraju strateški okvir u svakom segmentu našeg poslovanja.

IZVRSNOST

Težimo izvrsnosti u svim segmentima poslovanja. Proaktivni smo, inovativni i profesionalni te usmjereni kontinuiranom usavršavanju znanja i vještina.

ODGOVORNOST

Naša odgovornost kreće od nas samih, a ogleda se u načinu na koji se odnosimo prema poslu, kolegama, korisnicima, partnerima i zajednici. Savjesni smo, točni i uvijek spremni preuzeti odgovornost za svoje postupke i obveze.

TIMSKI DUH

Sve ciljeve ostvarujemo zajedničkim trudom i zalaganjem. Ključ našeg uspjeha međusobna je podrška, otvorena komunikacija, uzajamno povjerenje i posvećenost zajedničkim ciljevima.  

UVAŽAVANJE

S poštovanjem i razumijevanjem pristupamo svakom pojedincu i organizaciji, uvažavamo različitosti i tuđa mišljenja, pažljivo slušamo i otvoreni smo za prijedloge i sugestije.

DOSLJEDNOST

Ustrajno njegujemo svoje vrijednosti, poštujemo dogovore i ispunjavamo dana obećanja. Tako ostvarujemo najviša postignuća u radu, zadovoljavamo potrebe te očekivanja naših korisnika, partnera i zaposlenika.

Poslovni ciljevi kompanije

Cilj nam je zadovoljstvo farmaceuta i liječnika s jedne te krajnjih korisnika s druge strane. To postižemo odabirom portfelja proizvoda najviših standarda sigurnosti i kvalitete koji su dostupni isključivo u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama lijekova i medicinskih proizvoda, čime korisnicima osiguravamo preporuku i savjet stručnog osoblja. 

Društveno odgovorno poslovanje

Jedne od temeljnih vrijednosti poslovanja kompanije su kvaliteta i zaštita okoliša. Sustavno unaprjeđujemo svoj odnos prema okolišu učinkovitim sprječavanjem mogućih zagađenja, poštivanjem međunarodnih normi, pridržavanjem propisa, učinkovitim gospodarenjem otpadom kao i upoznavanjem svih sudionika u procesima o potrebi stalne brige za okoliš. U svojem poslovanju odluke ne donosimo samo na osnovu financijskih čimbenika, nego se one temelje i na procjenama društvenih te ekoloških posljedica.

S ciljem unaprjeđenja kvalitete života, zauzimamo proaktivnu ulogu u društvu u kojem djelujemo. Inicijator smo mnogih društvenih aktivnosti, a preko sponzorstva i donacija podupiremo rad mnogobrojnih obrazovnih i kulturnih ustanova, različitih sportskih klubova te pojedinaca.

Upravljanje odnosima s klijentima

Usmjereni na klijenta

Ključ našeg uspjeha razumijevanje je želja i potreba naših klijenata i korisnika, zato je jedna od temeljnih strateških odrednica kompanije usmjerenost na upravljanje odnosima s klijentima i kvaliteta usluga. Nastojimo biti što pouzdanija i kvalitetnija poveznica između dobavljača i korisnika, svakom klijentu pristupamo individualno te se, osluškujući njegove potrebe, trudimo nadmašiti očekivanja. Želimo se nametnuti kvalitetom te tako postati njegov prvi izbor.

Naš prodajni tim ostvaruje svakodnevni kontakt s klijentima, informira ih te osluškuje njihove želje i mišljenja. Organizacijom brojnih stručnih edukacija za ljekarnike i zdravstvene djelatnike približavamo im novosti iz struke te promičemo farmaceutske i medicinske znanosti.

Standardi ponašanja

Kao što s poslovnim partnerima gradimo odnos povjerenja i dijelimo slične vrijednosti, istim etičkim načelom vodimo se i unutar tvrtke. Naši standardi ponašanja za zaposlenike pomažu održavanju dobrih odnosa i međusobnom razumijevanju te ostvarivanju ciljeva kompanije.

Ljudski resursi

Prepoznajemo i cijenimo važnost ljudi, jer su naši zaposlenici temelj uspjeha tvrtke. Naš dinamičan tim odlikuju raznoliko i bogato profesionalno iskustvo, entuzijazam, izvrsnost, kreativnost, prilagodljivost i odgovornost samostalnog djelovanja u atmosferi timskog duha i međusobnog uvažavanja. Ulaganje u zaposlenike i omogućavanje kontinuiranog stjecanja znanja potrebnih za kvalitetno obavljanje posla čini zaposlenike zadovoljnijima, motiviranijima, a samu tvrtku uspješnijom i konkurentnijom u današnjem kompetitivnom okruženju.

Iskreno vjerujemo da je ljudski potencijal jedan od ključnih čimbenika uspjeha i napretka, jer samo kvalitetno odabrani, motivirani i zadovoljni zaposlenici mogu pridonijeti dugoročnom napretku kompanije.

Ukoliko dijelite naše vrijednosti, te želite postati dio našeg tima prijavite se na neki od naših otvorenih natječaja ili pošaljite otvorenu prijavu na karijera@salvushealth.com kako bi vašu prijavu pohranili u našoj bazi kandidata te Vas mogli kontaktirati po otvaranju pozicije za koju odgovarate svojim interesom i iskustvom.

Logistika

Salvus d.o.o. usmjeren je skladnom i postupnom razvoju po uzoru na svjetske kompanije. Modernom tehnologijom i logistikom odgovaramo na zahtjeve klijenata te vodimo računa o uspostavljanju kvalitetnih partnerstva diljem regije.

Raspolažemo veleprodajnim skladišnim prostorima i logističkim centrom koji zadovoljavaju najviše standarde međunarodnih smjernica dobre distribucijske i skladišne prakse. Kontinuirano ulažemo u optimizaciju i upravljanje kvalitetom svih naših poslovnih procesa, čime osiguravamo vrhunsku kakvoću proizvoda i usluga.

STANDARDI KVALITETE

Kao globalno orijentirana kompanija upravljamo sustavom kvalitete sukladno nacionalnim zahtjevima i propisima tržišta na kojima smo prisutni. Pojam kvalitete ne podrazumijeva samo niz certifikata, dozvola i rješenja kojima se dokazuje ispunjavanje zahtjeva, normi i odgovarajućih propisa koji reguliraju promet i distribuciju pojedinih kategorija proizvoda, nego podrazumijeva integraciju sustava kvalitete na svim razinama poslovanja i neprekidno unaprjeđivanje svih ključnih procesa.

Kvaliteta

Tvrtka Salvus d. o. o. je u studenome 2020. od Agencije za lijekove i medicinske proizvode, HALMED, dobila proizvodnu dozvolu i potvrdu o provođenju dobre proizvođačke prakse (GMP Certificate). Tom je dozvolom Salvus d. o. o. uvršten među 22 proizvodna pogona u Hrvatskoj koji posjeduju proizvodnu dozvolu za proizvodnju lijekova.


Sustav kvalitete i proizvodni prostor zadovoljili su kriterije inspekcije Agencije za lijekove i medicinske proizvode te je tvrtki Salvus d. o. o. izdana proizvodna dozvola koja joj omogućuje:

  • puštanje serije nesterilnog lijeka u promet što obavlja osoba odgovorna za puštanje serije lijeka u promet
  • poluautomatsko strojno i ručno sekundarno opremanje lijeka
  • uvoz nesterilnog lijeka, tj. puštanje nesterilnog lijeka što obavlja osoba odgovorna za puštanje serije lijeka u promet, mjesta fizičkog uvoza lijeka i uvoza međuproizvoda namijenjenih za daljnje vanjsko pakiranje.

Dobra proizvođačka praksa dio je sustava osiguranja kvalitete koji osigurava da su proizvodi ujednačeno proizvedeni i nadzirani prema standardima kvalitete prikladnima za njihovu primjenu na osnovi valjanih propisa. Sve te smjernice imaju jednak cilj: zaštitu zdravlja pacijenta te proizvodnju lijekova i drugih proizvoda odgovarajuće kvalitete.

Dobra proizvođačka praksa nudi jasne smjernice o obveznim zahtjevima za sustav kvalitete, ljudske resurse, prostore, opremu i dokumentaciju koja se mora voditi u tvrtki koja se bavi proizvodnjom lijekova. Praćenjem smjernica iz dobre proizvođačke prakse organizacija osigurava kvalitetu svojeg poslovanja i proizvodnje.

Tvrtka Salvus d. o. o. izgradila je 2019. proizvodno-skladišne prostore na površini od 4400 m 2 te nabavila potrebnu opremu, što je omogućilo proširenje poslovne djelatnosti na proizvodnju te povećalo učinkovitost ukupnog poslovanja društva. Tvrtka Salvus d. o. o. neprestano ulaže u izgradnju i poboljšanje sustava kvalitete, a udovoljavanje strogim zahtjevima u području farmaceutske regulative omogućuje plasman Salvusovih lijekova i drugih proizvoda ne samo na domaćem tržištu, nego i na strana tržišta.

Dozvole:

» Proizvodna dozvola

» Dozvola za promet na veliko lijekovima

» Dozvola za promet na veliko medicinskim proizvodima

» GMP certifikat

Početna stranica