Search...
KONTAKTIRAJTE NAS

EU projekt

    

Naziv projekta: Salvus – Zdrava rješenja za rast i razvoj konkurentnosti

Korisnik: Salvus d.o.o.

Kratak opis projekta: Tvrtka Salvus d.o.o. je kroz natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“, ref. oznaka KK.03.2.1.05, prijavila projekt ulaganja u proizvodne kapacitete i strojeve. Provedbom projekta „Salvus – Zdrava rješenja za rast i razvoj konkurentnosti“ tvrtka Salvus d.o.o. izgradit će proizvodno-skladišne prostore te nabaviti potrebnu opremu što će omogućiti proširenje poslovne djelatnosti na proizvodnju te povećati učinkovitost ukupnog poslovanja društva. Provedba projekta ojačati će tržišnu konkurentnost tvrtke na domaćem i međunarodnom tržištu što će povećati prihode od prodaje te omogućiti nova zapošljavanja. Projektne aktivnosti uključuju nabavku radova, različitih usluga i opreme.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju regionalne konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva povećanjem produktivnosti i konkurentnosti tvrtke Salvus d.o.o.. Izgradnjom proizvodne hale sa skladišnim i upravnim prostorom te nabavom novih strojeva i opreme omogućiti će se daljnji razvoj te povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu, odnosno povećati prihodi od prodaje i prihodi od izvoza odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika.

Ukupna vrijednost projekta: 45.515.400,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 16.402.723,95 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 12. listopada 2017. do 12. lipnja 2019.

Kontakt osoba: Tea Milički, mag. oec., tea.milicki@salvushealth.com


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Salvus d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr
www.hamagbicro.hr

 

Početna stranica