Search...
KONTAKTIRAJTE NAS

O nama

Salvus BH d. o. o. je mlada i moderna kompanija, osnovana 2009. godine kao ogranak matične tvrtke Salvus d.o.o., koja od osnivanja 2002. godine u Republici Hrvatskoj kontinuirano širi svoje poslovanje na područje regije. Sjedište Salvus BH d.o.o. nalazi se u Sarajevu, a svoje poslovanje temelji na  informiranju zdravstvenih djelatnika o vlastitom portfelju lijekova, medicinskih proizvoda, dodataka prehrani i kozmetike, kao i strateškom razvoju i izgradnji uspešnih, renomiranih i inovativnih brendova.

Tvrtka Salvus BH d.o.o. ponosni je dugogodišnji partner ljekarnama, bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, s krajnjim ciljem unaprjeđenja kvalitete života pacijenata.    

Jedna je od ključnih djelatnosti tvrtke osmišljavanje te provođenje marketinških i prodajnih strategija, dok su naš rast i razvoj rezultat poslovne usmjerenosti na zadovoljstvo naših korisnika, poslovnih partnera i zaposlenika.

Visoko smo učinkovita i organizirana tvrtka te kvalitetan i pouzdan partner svojim kupcima i dobavljačima. Vode nas strast i entuzijazam u provođenju zacrtanih ciljeva, a svoj uspjeh temeljimo na visokim standardima kvalitete koji se ogledaju i u našem načinu upravljanja ljudskim potencijalima te učinkovitoj organizacijskoj strukturi.

Naša misija i vizija

MISIJA

Društveno smo odgovorna kompanija i brinemo se o korisnicima kroz dostupnost vrhunskih proizvoda i usluga. Pouzdan smo partner i poželjan poslodavac orijentiran na stvaranje dodatne vrijednosti društvu.

 

VIZIJA

Naša je vizija biti vodeća kompanija u regiji orijentirana na izvrsnost u segmentu unaprjeđenja zdravlja.

Vrijednosti kompanije

Vrijednosti koje njegujemo u skladu su s našom vizijom i misijom te jasno definiraju strateški okvir u svakom segmentu našeg poslovanja.

IZVRSNOST

Težimo izvrsnosti u svim segmentima poslovanja. Proaktivni smo, inovativni i profesionalni te usmjereni kontinuiranom usavršavanju znanja i vještina.

ODGOVORNOST

Naša odgovornost kreće od nas samih, a ogleda se u načinu na koji se odnosimo prema poslu, kolegama, korisnicima, partnerima i zajednici. Savjesni smo, točni i uvijek spremni preuzeti odgovornost za svoje postupke i obveze.

TIMSKI DUH

Sve ciljeve ostvarujemo zajedničkim trudom i zalaganjem. Ključ našeg uspjeha međusobna je podrška, otvorena komunikacija, uzajamno povjerenje i posvećenost zajedničkim ciljevima.  

UVAŽAVANJE

S poštovanjem i razumijevanjem pristupamo svakom pojedincu i organizaciji, uvažavamo različitosti i tuđa mišljenja, pažljivo slušamo i otvoreni smo za prijedloge i sugestije.

DOSLJEDNOST

Ustrajno njegujemo svoje vrijednosti, poštujemo dogovore i ispunjavamo dana obećanja. Tako ostvarujemo najviša postignuća u radu, zadovoljavamo potrebe te očekivanja naših korisnika, partnera i zaposlenika.

Poslovni ciljevi kompanije

Cilj nam je zadovoljstvo farmaceuta i liječnika s jedne te krajnjih korisnika s druge strane. To postižemo odabirom portfelja proizvoda najviših standarda sigurnosti i kvalitete koji su dostupni isključivo u ljekarnama, čime korisnicima osiguravamo preporuku i savjet stručnog osoblja.

Društveno odgovorno poslovanje

Jedne od temeljnih vrijednosti poslovanja kompanije su kvaliteta i zaštita okoliša. Sustavno unaprjeđujemo svoj odnos prema okolišu učinkovitim sprječavanjem mogućih zagađenja, poštivanjem međunarodnih normi, pridržavanjem propisa, učinkovitim gospodarenjem otpadom kao i upoznavanjem svih sudionika u procesima o potrebi stalne brige za okoliš. U svojem poslovanju odluke ne donosimo samo na osnovu financijskih čimbenika, nego se one temelje i na procjenama društvenih te ekoloških posljedica.

S ciljem unaprjeđenja kvalitete života, zauzimamo proaktivnu ulogu u društvu u kojem djelujemo. Inicijator smo mnogih društvenih aktivnosti, a preko sponzorstva i donacija podupiremo rad mnogobrojnih obrazovnih i kulturnih ustanova, različitih sportskih klubova te pojedinaca.

Upravljanje odnosima s klijentima

Usmjereni na klijenta

Ključ našeg uspjeha razumijevanje je želja i potreba naših klijenata i korisnika, zato je jedna od temeljnih strateških odrednica kompanije usmjerenost na upravljanje odnosima s klijentima i kvaliteta usluga. Nastojimo biti što pouzdanija i kvalitetnija poveznica između dobavljača i korisnika, svakom klijentu pristupamo individualno te se, osluškujući njegove potrebe, trudimo nadmašiti očekivanja. Želimo se nametnuti kvalitetom te tako postati njegov prvi izbor.

Naš prodajni tim ostvaruje svakodnevni kontakt s klijentima, informira ih te osluškuje njihove želje i mišljenja. Organizacijom brojnih stručnih edukacija za ljekarnike i zdravstvene djelatnike približavamo im novosti iz struke te promičemo farmaceutske i medicinske znanosti.

Standardi ponašanja

Kao što s poslovnim partnerima gradimo odnos povjerenja i dijelimo slične vrijednosti, istim etičkim načelom vodimo se i unutar tvrtke. Naši standardi ponašanja za zaposlenike pomažu održavanju dobrih odnosa i međusobnom razumijevanju te ostvarivanju ciljeva kompanije.

Ljudski resursi

Prepoznajemo i cijenimo važnost ljudi, jer su naši zaposlenici temelj uspjeha tvrtke. Naš dinamičan tim odlikuju raznoliko i bogato profesionalno iskustvo, entuzijazam, izvrsnost, kreativnost, prilagodljivost i odgovornost samostalnog djelovanja u atmosferi timskog duha i međusobnog uvažavanja. Ulaganje u zaposlenike i omogućavanje kontinuiranog stjecanja znanja potrebnih za kvalitetno obavljanje posla čini zaposlenike zadovoljnijima, motiviranijima, a samu tvrtku uspješnijom i konkurentnijom u današnjem kompetitivnom okruženju.

Iskreno vjerujemo da je ljudski potencijal jedan od ključnih čimbenika uspjeha i napretka, jer samo kvalitetno odabrani, motivirani i zadovoljni zaposlenici mogu pridonijeti dugoročnom napretku kompanije.

Upravljanje poslovnim procesima

Salvus BH d.o.o. usmjeren je skladnom i postupnom razvoju po uzoru na svjetske kompanije. Kontinuirano ulažemo u optimizaciju i upravljanje kvalitetom svih naših poslovnih procesa, čime osiguravamo vrhunsku kakvoću proizvoda i usluga.

 

STANDARDI KVALITETE

Kao globalno orijentirana kompanija upravljamo sustavom kvalitete sukladno nacionalnim zahtjevima i propisima tržišta na kojima smo prisutni. Pojam kvalitete ne podrazumijeva samo niz certifikata, dozvola i rješenja kojima se dokazuje ispunjavanje zahtjeva, normi i odgovarajućih propisa koji reguliraju promet i distribuciju pojedinih kategorija proizvoda, nego podrazumijeva integraciju sustava kvalitete na svim razinama poslovanja i neprekidno unaprjeđivanje svih ključnih procesa.

Početna stranica