Jezik: HR EN
Salvus - Zastupstva
Microlife Afib 2

Afib Patent 2

Metoda uočavanja atrijske fibrilacije koju upotrebljava Microlife AFIB tlakomjer vodeća je svjetska metoda u području digitalnog mjerenja krvnog tlaka za uočavanje atrijske fibrilacije (AFIB) i hipertenzije. Atrijska fibrilacija (AFIB) i hipertenzija dva su glavna čimbenika rizika za nastanak moždanog ili srčanog udara. Važno je uočiti atrijsku fibrilaciju i hipertenziju u ranom stadiju, čak i ako pacijent ne osjeća simptome.

Odgovarajuće liječenje smanjit će pacijentov rizik od moždanog udara. Ukoliko tlakomjer tijekom mjerenja krvnog tlaka prikaže signal za atrijsku fibrilaciju (AFIB) Afib logoAfib Logo, preporučuje se da pacijent posjeti liječnika. Algoritam atrijske fibrilacije uređaja Microlife klinički je ispitalo nekoliko uglednih kliničara te se pokazalo da uređaj detektira bolesnike s atrijskom fibrilacijom sa sigurnošću od 97-100%.[1,2]

Microlifeova AFIB tehnologija osigurava uočavanje atrijske fibrilacije oscilometrijskom metodom tijekom mjerenja krvnog tlaka. Microlife AFIB tlakomjer ne postavlja dijagnozu, no pruža važnu informaciju liječnicima koja upućuje na potrebu dodatnih pretraga potrebnih za dijagnozu bolesti, osobito kada pacijent ne osjeća simptome. Atrijsku fibrilaciju indicira AFIB indikator Afib logo koji se pojavljuje na zaslonu uređaja nakon tri uzastopna mjerenja krvnog tlaka. Afib logoAfib Logo

Microlife 3

Klinički validirana tehnologija uočavanja atrijske fibrilacije

Microlife AFIB tlakomjer otkriva atrijsku fibrilaciju s visokim stupnjem točnosti (osjetljivost 97-100% – specifičnost 89%) što je demonstrirano u dvije nedavne komparativne studije u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama gdje su se rezultati mjerenja AFIB tehnologijom uspoređivali s EKG mjerenjima u 500 pacijenata.[1,2]

[1] Stergiou GS et al, Diagnostic accuracy of a home blood pressure monitor to detect atrial fibrillation. J Hum Hypertens 2009: 23:654-658 
[2] Wiesel J et al, Detection of Atrial Fibrillation using a modified Microlife blood pressure monitor. Am J Hypertens 2009: 22-845:852

Hdzh Hkd Logotipi
Microlife Uredjaj1