Jezik: BA EN
Salvus - O nama
  • Salvus BH
  • Misija i vizija
  • Vrijednosti kompanije
  • Poslovni ciljevi kompanije
  • Društveno odgovorno poslovanje
  • Upravljanje odnosima s kupcima
  • Standardi ponašanja
  • Logistika i ljudski resursi

Salvus BH d.o.o. je mlada i moderna kompanija koja se bavi veleprodajom lijekovima, medicinskim proizvodima i dodacima prehrani sa sjedištem u Sarajevu.

Osnovana je 2009. godine kao podružna tvrtka Salvus d.o.o., koji nakon uspješnih sedam godina poslovanja na području Republike Hrvatske, širi svoje poslovanje na područje regije.

Uz ured u Sarajevu, Salvus d.o.o uskoro otvara i svoje urede u Beogradu i Ljubljani.

Salvus BH d.o.o. pouzdan je i dugogodišnji partner ljekarnama, bolnicama, domovima zdravlja, ambulantama, ordinacijama i ostalim zdravstvenim ustanovama, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete života pacijenata.

Osim prodaje i distribucije medicinskih proizvoda i dodataka prehrani te ostalih proizvoda za očuvanje i unapređenje zdravlja, djelatnost tvrtke odnosi se na zastupanja stranih farmaceutskih kompanija te predstavljanje i razvoj njihovih brendova na tržištu Bosne i Hercegovine.

Visoko je efikasna i organizirana tvrtka koja je kvalitetan i pouzdan partner svojim kupcima i dobavljačima. Glavne prednosti kompanije su vrijedni i odgovorni zaposlenici, učinkovita organizacijska struktura te neupitna strast u provođenju zacrtanih ciljeva. 

Naša misija i vizija

MISIJA

Salvus BH d.o.o. je društveno odgovorna kompanija koja brine o korisnicima kroz dostupnost vrhunskih proizvoda i usluga, pouzdan je partner i poželjan poslodavac orijentiran na stvaranje dodatne vrijednosti društvu.

VIZIJA

Naša vizija je biti vodeća kompanija u regiji orijentirana na izvrsnost u segementu unapređenja zdravlja.

Vrijednosti koje njegujemo u Salvusu BH d.o.o. u skladu su s našom vizijom i misijom te jasno definiraju strateški okvir u svakom segmentu našeg poslovanja.

IZVRSNOST

Težimo izvrsnosti u svim segmentima poslovanja i podižemo kvalitetu proizvoda i usluga na najvišu razinu. Proaktivni smo, inovativni i profesionalni te kontinuirano usavršavamo naša znanja i vještine.

ODGOVORNOST

Savjesni smo, točni i uvijek spremni preuzeti odgovornost za svoje postupke i preuzete obveze. Odgovorno se odnosimo prema poslu, kolegama, korisnicima, partnerima, zajednici i sebi samima.

TIMSKI DUH

Naše ciljeve ostvarujemo zajedničkim trudom i zalaganjem. Spremnost da jedni drugima pružimo podršku i pomoć u svakom trenutku, otvorena komunikacija, uzajamno povjerenje i posvećenost zajedničkim ciljevima ključ su našeg uspjeha.

UVAŽAVANJE

S poštovanjem i razumijevanjem pristupamo svakom pojedincu i organizaciji, uvažavamo različitosti i tuđa mišljenja, pažljivo slušamo i otvoreni smo za prijedloge i sugestije.

DOSLJEDNOST

Dosljedno i ustrajno njegovanje naših vrijednosti, poštivanje dogovora i ispunjavanje danih obećanja omogućava nam da ostvarimo najviša postignuća u radu, zadovoljimo potrebe i očekivanja naših korisnika, partnera i zaposlenika.

Poslovni ciljevi kompanije

Osnovni kriteriji za odabir proizvoda u naš program su sigurnost i kvaliteta. Svi se proizvodi iz našeg programa prodaju isključivo u ljekarnama, a ortopedski program i u specijaliziranim prodavaonicama medicinskih proizvoda. Samo tako pacijentima je osiguran savjet i preporuka stručnog osoblja. Osnovni nam je cilj zadovoljstvo farmaceuta i liječnika s jedne, te zadovoljstvo krajnjih korisnika s druge strane.

Društveno odgovorno poslovanje

Opredijeljenost zaposlenika Salvus BH d.o.o. prema kvaliteti i zaštiti okoliša jedna je od temeljnih vrijednosti poslovanja kompanija. Kompanija prihvaća načelo odgovornosti za ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na brigu o očuvanju i zaštiti okoliša, te zaštiti zdravlja i sigurnosti zaposlenika. Sustavno unapređujemo svoj odnos prema okolišu pravovremenim i učinkovitim sprečavanjem mogućih zagađenja, poštivanjem međunarodnih normi, pridržavanjem regulative kao i upoznavanjem svih sudionika u procesima o potrebi stalne brige za okoliš. U našem poslovanju odluke ne donosimo samo na osnovi financijskih čimbenika, već se one temelje i na procjenama društvenih te ekoloških posljedica naših aktivnosti.

Kako djelujemo u maloj sredini veliku pažnju posvećujemo odnosima s lokalnom zajednicom. Inicijator smo mnogih društvenih aktivnosti, a preko sponzorstva i donacija pomažemo svima kojima je naša pomoć potrebna. 

Usmjereni na kupca

Uz internacionalizaciju poslovanja, jedna od temeljnih strateških odrednica kompanije je stvaranje bliskosti s kupcima. Razumijevanje želja i potreba kupaca ključ je našeg uspjeha. Nastojeći biti što kvalitetnija spona između dobavljača i kupaca, svakom kupcu pristupamo individualno s imperativom da razumijemo njegove potrebe, ispunimo njegove zahtjeve i svojim radom nadmašimo njegova očekivanja. Težimo da se nametnemo kvalitetom, pridobijemo njegovo povjerenje i postanemo prva veledrogerija njegovog izbora.

Našu usmjerenost na kupca pokazujemo i u organizaciji edukacija za ljekarnike i zdravstvene djelatnike čime im želimo približiti novosti iz struke.

Standardi ponašanja

Kao što s poslovnim partnerima gradimo odnos povjerenja i dijelimo s njima vrijednosti i ciljeve, istim se načelom vodimo i unutar tvrtke. Jedno od naših temeljnih načela jest etikom vođeno poslovanje. Da bismo pomogli u održavanju dobrih odnosa i razumijevanja između zaposlenika, a istovremeno ostvarili ciljeve kompanije i vlasnika, osmislili smo standarde ponašanja kojih se pridržavaju svi zaposlenici kompanije. 

Logistika i ljudski resursi

Mlad i profesionalan stručni kadar odlikuje kreativnost, prilagodljivost, odgovornost i sposobnost samostalnog djelovanja u atmosferi timskog rada i ljudskog uvažavanja. Velika se pažnja posvećuje edukaciji u cilju osposobljavanja za što samostalniji, kreativniji i inovativniji rad, koji će zadovoljiti rastuće zahtjeve poslovnih partnera i tržišnog poslovanja općenito. Svi zaposlenici prolaze standardizirani edukacijski program koji obuhvaća poznavanje internih procedura i pravilnika.

Osim stručnog dijela, zaposlenici  prolaze kroz druge vidove edukacije, unapređujući svoja znanja i vještine u domeni poslovne komunikacije, timskog rada, leadershipa, upravljanja stresom, baratanja marketinškim alatima i prodajnim vještinama…

Iskreno vjerujemo da je ljudski potencijal jedan od ključnih čimbenika uspjeha i napretka jer samo pravilno odabrani, motivirani i zadovoljni zaposlenici mogu pridonijeti dugoročnom boljitku kompanije.

CERTIFIKATI

Salvus BH d.o.o. je ishodio niz certifikata, dozvola i rješenja kojima dokazuje ispunjavanje zahtjeva normi i odgovarajućih zakona i pravilnika kojima je reguliran promet pojedinih vrsta proizvoda.

Zastupstva:

Bionime

Samokontrola glukoze u krvi

Pročitaj više
Solgar

Dodaci prehrani za unaprjeđenje kvalitete života

Pročitaj više
Microlife

Inovacije u kontroli krvnog tlaka, tjelesne temperature i težine

Pročitaj više
Ypsomed

Samokontrola glukoze u krvi

Pročitaj više
Steviol

Stolno sladilo na bazi steviol glikozida

Pročitaj više
TRUDI

Dječja kozmetika na bazi pčelinjih proizvoda

Pročitaj više